Modellen en design

Met model wordt bedoeld de uiterlijke verschijningsvorm van een product (voortbrengsel). Denk aan de vorm van een product (productvorm) of het uiterlijk (het design). Hier wordt dus niet een fotomodel bedoeld.

Voorbeelden:

– Het design van een nieuwe koffiezet-machine

– Een sportwagen

– Een bijzondere vaas

 

Met een modelregistratie, krijgt de aanvrager (de houder / eigenaar) een recht om gedurende een bepaalde periode een model te mogen exploiteren (gebruiken).  Een monopolie dus gedurende een bepaalde tijd (25 jaar bij een Europees model). Een model kan ook in het buitenland geregistreerd worden. 

 

Merkenbureau Heemskerk kan u adviseren hoe u uw model zo goed mogelijk dient te beschermen. De gehele administratieve procedure wordt u hierbij uit handen genomen. Of u uw model nu in Nederland, Europa of wereldwijd wilt laten beschermen. Bij ons bent u aan het goede adres.