Diensten

Hieronder vindt u een kleine selectie van de belangrijkste diensten die wij voor u kunnen verrichten of laten verrichten, zowel in Nederland als in het buitenland. Voor vragen, opmerkingen of onze volledige tarieven kunt u uiteraard contact met ons opnemen via tel. 020 5641411.

MERKEN
– merkregistratie
– merkonderzoek
– merkbewaking
– merkvernieuwing
– merkbeheer
– merkbescherming (procederen)
– advisering inzake merkenrecht

MODELLEN
– modelregistratie
– modelbewaking
– modelvernieuwing
– modelbeheer
– modelbescherming (procederen)
– advisering over modelrechten

HANDELSNAMEN
– bescherming handelsnamen
– advisering over handelsnaamrechten

DOMEINNAMEN
– geschilbeslechting bij domeinnaam inbreuk
– domeinnaamregistratie
– domeinnaambewaking
– domeinnaamvernieuwing
– algemene advisering inzake domeinnaamrecht

AUTEURSRECHT (COPYRIGHT)
– algemene advisering inzake auteursrecht
– advies bij auteursrecht inbreuk

OCTROOIEN (PATENT)
– octrooirecht en octrooiaanvragen
– Octrooi vernieuwing en verlenging

INTERNET, WEBDESIGN EN WEBSITE OPTIMALISATIE
– advisering voor hogere zoekresulaten
– webdesign en grafisch drukwerk
– optreden tegen merkinbreuk in google advertenties