Uitgebreid merkonderzoek

Met een uitgebreid merkonderzoek wordt gekeken of een bepaald woord-element voorkomt in de tekst van eerder ingeschreven merken (merkregistraties).

Zo krijgt u snel (binnen 2 werkdagen) duidelijkheid of er vergelijkbare merken bestaan in de relevante merkenregisters. Deze merken kunnen immers een bezwaar vormen tegen het gebruik van uw merk. Indien dat het geval is, voorkomt u hiermee de hoge kosten voor een volledig onderzoek. De uitslag wordt in heldere taal in samengevat in een onderzoeksrapport dat u tezamen met de resultaten (de gevonden merken) ontvangt. Behalve deze samenvatting met conclusie ontvangt u ook direct een kort advies met de verdere stappen voor de merkbescherming. Op basis van de uitkomst van het merkonderzoek kan zodoende een strategie worden bepaald voor uw eigen merkaanvraag.

Een uitgebreid onderzoek beperkt zich echter alleen tot merken die het gezochte element bevatten. Het onderzoek kan dus niet gezien worden als een volledig beschikbaarheidsonderzoek, maar meer als een indicatie of er direct evidente problemen of obstakels te verwachten zijn.

Voorbeeld uitgebreid merkonderzoek:
Een uitgebreid onderzoek naar de naam “PHILIPS” levert wel op de merken “PHILIPS”, “PHILIPS 2” en “PHILIPSON”  maar niet “FILIPS” of “PHILLIPS” (twee keer de letter L).

KOSTEN

Voor een kostenoverzicht met de prijs van alle merkonderzoeken en andere juridische diensten, kunt u contact met ons opnemen. Hier vindt u ook de prijs van het uitgebreide merkonderzoek voor de diverse landen en gebieden. De meeste onderzoeken vinden plaats voor de Benelux, Europese Unie, Europa, USA, China en Rusland.

Behalve een uitgebreid merkonderzoek naar een bepaald woord kan er ook onderzoek gedaan worden naar een bestaand logo of een afbeelding dat deel uitmaakt van eerdere merkregistraties.

Landen
Een uitgebreid merkonderzoek kan wereldwijd (voor vrijwel alle landen) worden uitgevoerd.