Merkregistratie in de Europese Unie

De Europese merkregistratie

Een Europese merkregistratie geeft met één aanvraag bescherming tegen inbreuk in alle 27 landen van de Europese Unie (EU). De merkhouder krijgt een exclusief recht (monopolie) het merk te gebruiken. De EU omvat momenteel de landen Frankrijk, Duitsland, Engeland, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Italië, Spanje, Oostenrijk, Portugal, Griekenland, België, Nederland, Luxemburg, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië. Na een succesvolle aanvraagprocedure wordt u merk goedgekeurd en ingeschreven in het Europese merkenregister. Dit register wordt beheerd door het Harmonisatiebureau van de Interne Markt.

Waarom een Europese merkregistratie aanvragen?

Wanneer u een merk gaat gebruiken in een (groot) deel van de EU, dan is een Europese merkregistratie aan te raden. Zonder registratie van uw merk, bent u in de meeste landen geheel machteloos als iemand anders uw merk of een soortgelijk merk gaat gebruiken. Er zijn heel veel verschillende soorten merken die u kunt registreren, zoals een naam (productnaam of bedrijfsnaam), een logo (afbeelding), een verpakking, een slagzin of een combinatie van de hiervoor genoemde soorten. Zonder registratie loopt u een groot risico. U kunt vaak niet optreden tegen gebruik van anderen van uw merk. Daarnaast kan het gebeuren dat u uw eigen merk niet meer mag gebruiken omdat iemand anders het als merk heeft geregistreerd.

De registratieprocedure van een Europees merkaanvraag

Om een merk te beschermen, adviseren wij u eerst over de registreerbaarheid van het merk. Daarnaast stellen wij een omschrijving op van de producten en/of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt en waarvoor het beschermd dient te worden. Hierna dienen wij de aanvraag in bij het OHIM in Alicante. U ontvangt van ons het depotnummer en de depotdatum van de merkaanvraag alsmede aanvullende informatie over de verdere procedure. Het OHIM beoordeelt vervolgens of de merkaanvraag aan alle voorwaarden voldoet en of het merk voldoende onderscheidend is. Na enige tijd wordt uw merk gepubliceerd, waarna oudere rechthebbenden drie maanden de tijd hebben om eventueel bezwaar te maken tegen uw aanvraag. Dit bezwaar noemen we oppositie en dient gebaseerd te zijn op oudere bestaande rechten, zoals een merk- of handelsnaamrecht, in één van EU-lidstaten. Bij geen oppositie wordt het merk ingeschreven. De duur van de bescherming is 10 jaar en kan na afloop telkens met 10 jaar vernieuwd worden.

Wanneer is mijn merk beschermd?

De bescherming van uw merk gaat in wanneer het merk geregistreerd is. Dit is pas het geval als de gehele aanvraagprocedure voltooid is. Dit duurt – afhankelijk van de omstandigheden – meestal zo’n 6 tot 8 maanden. Wanneer uw merk is geregistreerd, bent u wel beschermd vanaf de depotdatum (aanvraagdatum). Wanneer uw aanvraag eerder was gedaan dan andere merkaanvragen, kunt u dus tegen deze merken optreden zodra uw merk is geregistreerd.

Het gebruik van uw merk in een klein deel van Europa

Ook wanneer uw merk slechts in één of enkele landen in Europa wordt gebruikt, is het verstandig het merk Europees te registreren. Hiermee voorkomt u dat u geen bescherming heeft of kunt krijgen in andere Europese landen wanneer u hiernaartoe wilt uitbreiden.

Voorafgaand merkonderzoek naar de beschikbaarheid van uw merk

Het laten verrichten van een merkonderzoek is niet verplicht, maar wel verstandig. Zonder onderzoek weet u immers niet of er mogelijk evidente obstakels te verwachten zijn in de vorm van andere vergelijkbare of identieke merken. Niet alleen kan u eigen merkaanvraag dan geblokkeerd worden maar tevens kan de deze partij u verbieden uw merk nog langer te gebruiken. Indien u van het bestaan van deze partij van te voren had geweten, had u voor een ander merk kunnen kiezen. Voor meer informatie over het doen van merkonderzoek in Europa kunt u contact met ons opnemen.

Voordelen van een Europese merkregistratie

• De Europese Merkregistratie bestaat uit slechts één aanvraag, één procedure en één registratie in het Europese Merkenregister. Aparte registraties in de Benelux en/of andere landen is dus niet nodig.
• De kosten van een Europese registratie zijn aanzienlijk lager dan wanneer u afzonderlijk in ieder land uw merk gaat aanvragen.
• U krijgt bescherming voor het gehele gebied van de Europese Unie, dus ook in landen waar u het merk niet gebruikt. Het gebruik in één land is vaak voldoende om aan uw gebruiksplicht te voldoen.

Nadelen van een Europese merkregistratie?

Omdat u bij een Europese merkregistratie bescherming krijgt voor het gehele gebied, betekent dit ook dat ieder plaatselijk bezwaar in dit gebied mogelijk kan leiden tot een blokkering of doorhaling van uw registratie of aanvraag. Wanneer iemand succesvol oppositie indient op basis van een ouder plaatselijk recht, bijvoorbeeld een Franse merkregistratie, dan heeft dit dus gevolg voor uw hele registratie. Dit risico is natuurlijk een belangrijk onderdeel van uw afweging om voor een Europese merkregistratie te gaan. U kunt ook kiezen voor de Internationale Registratieprocedure waarbij u per land/gebied bescherming krijgt en dit risico dus veel minder meespeelt.

Alternatieven voor de Europese merkregistratie?

U kunt uw merk ook in het buitenland beschermen via het systeem van de Internationale Merkregistratie. Via dit systeem doen wij één aanvraag bij het World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genève. Na goedkeuring wordt de aanvraag doorgestuurd naar alle landen/gebieden waarvoor bescherming wordt gevraagd. Een bezwaar in een bepaald land heeft dus geen negatieve gevolgen voor de andere landen. Ook kan in dit systeem allerlei niet-Europese landen aangevraagd worden zoals de Verenigde Staten, Australië, China en Japan.

Voor meer advies over bovenstaande mogelijkheden kunt u uiteraard contact opnemen met de merkenjuristen van Merkenbureau Heemskerk.

Onze dienstverlening

Bij ons merkenbureau bent u altijd verzekerd van een juridisch geschoolde merkenadviseur. In tegenstelling tot veel merkenadviseurs van andere bureaus hebben onze merkenadviseurs altijd een juridische vooropleiding met aanvullende specialisatie in het gebied van de Intellectuele Eigendom. Hierdoor hebben wij naast praktische kennis tevens de juridische kwaliteit in huis om u te adviseren bij de bescherming van uw merkenportefeuille in Europa. Wij bieden ondermeer de volgende diensten:

– merkonderzoek met advies omtrent eventuele risico’s qua beschikbaarheid
– afstemming en advies omtrent de beste beschermingsstrategie voor uw merken
– advies over de registreerbaarheid van uw merk
– indienen, begeleiden, bewaken en afhandelen van de gehele registratieprocedure
– beheer van uw merkenportefeuille en bewaking van uw merk en essentiële termijnen – conflictbeslechting, advies, onderhandelingen en andere juridische dienstverlening

Kosten van een Europese merkaanvraag

Onze vaste kosten van een merkaanvraag die probleemloos verloopt, kunt u bij ons opvragen. Mocht de aanvraag onderweg op problemen stuiten, zoals opposities uit één of meer EU-landen, dan zijn aan de behandeling hiervan kosten verbonden (op basis van ons uurtarief) die wij vooraf met u bespreken.

Start van registratie

Om een Europese merkregistratie voor u te kunnen verrichten, hebben wij de onderstaande informatie en formulieren nodig, welke u kunt sturen naar uw vaste merkenadviseur onder vermelding van ‘Europese Merkregistratie’. Na ontvangst zullen wij in overleg met u de waren- en dienstenklassen bepalen, waarna wij de registratie direct in gang zetten.

Benodigdheden
• Opgave van het te registreren merk.
• Een omschrijving van de producten en diensten waarvoor het merk gebruikt wordt of gaat worden (een brochure of het adres van een relevante internetsite is vaak goed bruikbaar).
• Een kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.