Modelregistratie

Met een modelregistratie, krijgt de houder (eigenaar) van deze modelregistratie het uitsluitende recht om gedurende een bepaalde periode een model te mogen exploiteren (gebruiken).  Met een model wordt de uiterlijke vormgeving bedoeld van een product, meestal een gebruiksvoorwerp maar een modelregistratie kan ook worden verkregen voor een bepaald design, tekening, logo of ander object.
Met het recht krijgt de modelrecht houder een monopolie gedurende een bepaalde tijd (maximaal 25 jaar bij een Europees model). Een model kan ook in het buitenland, dus buiten de Europese Unie geregistreerd worden door ons.

Een model is de uiterlijke verschijningsvorm van een product (voortbrengsel). Denk aan de vorm van een product (productvorm) of het uiterlijk van een product (design).

Voorbeelden:

Het uiterlijk van een koffiezet-apparaat

De vorm van een sportwagen of een onderdeel van een wagen.

Na een succesvolle aanvraag krijgt u een registratiecertificaat waarmee het model is ingeschreven in het modellenregister. Het model is dan voor vijf jaar beschermd en kan met evenredige periodes van vijf jaren worden verlengd tot een maximale beschermingsduur van 25 jaar.

Een modelregistratie is iets anders dan een patent (octrooi).
Heeft u nog vragen of wilt u direct aan de slag? Neem dan contact met ons op.