Wat is een modelregistratie?

Een model is de uiterlijke verschijningsvorm van een product (voortbrengsel). Denk aan de vorm van een product (productvorm) of het uiterlijk (het design) zoals een verpakking. Ook een grafische afbeelding (een logo) kan als model worden beschermd. Het dient te gaan om twee- of driedimensionale vormen.

Via een modelregistratie krijgt u bescherming voor het model. Op Europees niveau is deze bescherming mogelijk sinds 2003. Een Europese modelregistratie geeft u het exclusieve recht het model te gebruiken in alle 28 landen van de Europese Unie. Met één aanvraag krijgt u dus bescherming tegen inbreuk in Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Bulgarije, Roemenië, Polen, Slowakije en Slovenië.

Vereisten voor een modelaanvraag

Vrijwel alle productvormen, onderdelen, verpakkingen en afbeeldingen kunnen juridisch een model zijn en als dusdanig aangevraagd worden. Denk aan koffiezetapparaten, meubels, sportwagens, maar ook aan logo’s. Wel dient een model aan twee vereisten te voldoen:
1. Het model moet nieuw zijn: Het model of een vergelijkbaar model mag niet eerder op de markt zijn gebracht. Wanneer het model al langer dan 1 jaar voor de aanvraagdatum bekend is, is het niet nieuw meer.

2. Het model moet een eigen karakter hebben. Dit betekent dat de algemene indruk die het model wekt, afwijkt van de algemene indruk van reeds bestaande modellen.

De registratieprocedure

Allereerst overleggen wij met u hoe we het model het beste kunnen aanvragen. Na verdere afstemming omtrent de afbeeldingen, dienen wij de aanvraag in bij het Harmonisatiebureau in Allicante. De ontvangst wordt vervolgens bevestigd door het bureau en het model krijg een aanvraagdatum en een depotnummer. Hierna beoordelen de Europese autoriteiten of de aanvraag aan alle vereisten voldoet waarna het model wordt gepubliceerd en ingeschreven. Het model is nu beschermd en u ontvangt van ons een registratiecertificaat.

Hoe lang bent u beschermd?

De duur van een modelregistratie is 5 jaar en kan maximaal vier keer verlengd worden tot een totale beschermingstermijn van 25 jaar.

Wanneer moet ik deponeren?

Het liefst zo snel mogelijk. Na registratie geldt uw bescherming immers vanaf de depotdatum. Hoe eerder dus hoe beter. Zodra het model in de uiteindelijke vorm af is, kunt u het dus al aanvragen. Daarnaast is het ook verstandig om te registreren voordat u het model op de markt brengt, omdat u hiermee voorkomt dat anderen uw model of een vergelijkbaar model eerder registreren. Wanneer een model al langer dan 1 jaar op de markt is, kan het niet meer geregistreerd worden.

Waarom een model registreren?

– Een Europese modelregistratie geeft u een duidelijk, aantoonbaar en juridisch afdwingbaar recht in alle 28 landen van de Europese Unie. Uw registratie maakt direct duidelijk dat het model beschermd is. U kunt zo makkelijk optreden tegen namaak en inbreuk op uw model.
– Een Europese Modelregistratie is goedkoop: Uw model wordt voor 5 jaar beschermd. – De Europese modelregistratie verschaft u binnen korte tijd bescherming. Gemiddeld is uw model al na een maand geregistreerd.

– Door uw model te registreren wordt uw model ook goed commercieel verhandelbaar. U beschikt immers over een officieel registratiebewijs van het Europese Modellenbureau waardoor het voor een ieder direct duidelijk is wat u model inhoudt. Dit maakt uw dagelijkse omgang met licentienemers, distributeurs, afnemers, producenten en concurrenten een stuk gemakkelijker. Een model is vrij eenvoudig over te dragen of te licentiëren.

Onze dienstverlening

Bij Merkenbureau Heemskerk bent u altijd verzekerd van een juridisch geschoolde merkenadviseur. In tegenstelling tot veel merkenadviseurs van andere bureaus hebben onze merkenadviseurs altijd een juridische vooropleiding voltooid met aanvullende specialisatie in het gebied van de Intellectuele Eigendom. Hierdoor hebben wij naast praktische kennis tevens de juridische kwaliteit in huis om u te adviseren bij de bescherming van uw modellen in Europa. Daarnaast beschikken wij over een groot internationaal netwerk van merkenadviseurs, octrooigemachtigden, advocaten en notarissen die wij kunnen inschakelen om uw belangen te behartigen.

Wij bieden ondermeer de volgende diensten:
– afstemming en advies omtrent de beste beschermingsstrategie voor uw modellen – advies over de registreerbaarheid van uw model
– indienen, begeleiden en afhandelen van de gehele registratieprocedure
– beheer van uw modelportefeuille en bewaking van essentiële termijnen
– conflictbeslechting, advies, onderhandelingen en andere juridische dienstverlening

Kosten

Merkenbureau Heemskerk hanteert een vast tarief voor een Europese modelregistratie. De actuele kosten van een modelregistratie voor de periode van 5 jaar kunt u bij ons opvragen. Wij gaan er van uit dat de deposant zelf zorg draagt voor de juiste afbeeldingen van het model. Indien u tegelijkertijd verschillende modellen in dezelfde categorie deponeert (een meervoudig depot) zijn de kosten voor het tweede en volgende model een stuk lager.

Niet-geregistreerd model

Naast het geregistreerde model kent het Europese modellenrecht ook nog het niet-geregistreerde model. Deze bescherming geldt enkel tegen namaak en is slechts 3 jaar. Bij een inbreukzaak zult u zelf moeten aantonen dat u het model heeft geïntroduceerd en gebruikt en dat de ander dit model heeft nagemaakt. Dit levert vaak praktische problemen op en vaak lange, kostbare procedures. Gelet op de lage kosten van registratie en de duidelijke en meer volledige bescherming, raden wij daarom altijd aan om uw model officieel te registreren.

Benodigdheden

Om een Europese modelregistratie te verrichten hebben wij het volgende nodig:
– Duidelijke afbeeldingen (foto’s of tekeningen) van het model vanuit verschillende aanzichten om het model zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het model moet hierbij afgebeeld zijn tegen een neutrale achtergrond.
– Een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
– Een schriftelijke opdrachtbevestiging

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Heeft u alle benodigdheden gereed, dan kunt u deze opsturen of e-mailen aan uw vaste merkenadviseur. Na ontvangst zullen wij in overleg met u de verdere procedure aftstemmen, waarna wij de registratie direct in gang zetten.