Auteursrecht advies

Het auteursrecht geeft de maker van een werk exclusieve bevoegdheden inzake het gebruik en exploitatie. Voorbeelden van auteursrechtelijke werken: Boeken, muziek, songteksten, computerspellen, huishoudelijke apparaten. Eigenlijk kan op bijna elk product auteursrecht rusten.

Dit houdt ook in dat er regelmatig inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Wij zijn u graag van dienst om te onderzoeken of uit te sluiten dat er sprake is van auteursrechtelijke inbreuk

Bijna elk voortbrengsel kan vallen onder het auteursrecht mits het voldoet aan de volgende voorwaarden:

– voor menselijke waarneming vatbaar

– een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker.

Auteursrecht ontstaat van rechtswege. Het hoeft niet geregistreerd te worden. De auteursrechthebbende heeft het exclusieve recht het werk te openbaarmaken en verveelvoudigen. Deze handelingen zijn voor anderen verboden tenzij met goedkeuring (toestemming) van de rechthebbende.