Modelrecht

Met een modelregistratie, krijgt de houder (eigenaar) een recht om gedurende een bepaalde periode een model te mogen exploiteren (gebruiken).  Een monopolie dus gedurende een bepaalde tijd (25 jaar bij een Europees model). Een model kan ook in het buitenland geregistreerd worden.

 

Een model is de uiterlijke verschijningsvorm van een product (voortbrengsel). Denk aan de vorm van een product (productvorm) of het uiterlijk van een product (design). 

 

Voorbeelden:

Het uiterlijk van een koffiezet-apparaat

De vorm van een sportwagen of een onderdeel van een wagen. 

 

Na een succesvolle aanvraag krijgt u een registratiecertificaat waarmee het model is ingeschreven in het modellenregister. Het model is dan voor vijf jaar beschermd en kan met evenredige periodes van vijf jaren worden verlengd tot een maximale beschermingsduur van 25 jaar.

 

Een modelregistratie is iets anders dan een patent (octrooi).