Tarieven (kosten)

Hieronder vindt u een overzicht van onze meest belangrijke tarieven. Voor meer prijzen m.b.t. een bepaalde dienst kunt u contact met ons opnemen of ons bellen via tel: 020 8452708.

Merkaanvraag:

– Benelux aanvraag merkregistratie: vanaf € 695,- (incl. drie productklassen, onderzoek* en advies)
– Europese Unie aanvraag merkregistratie:  vanaf € 1.500,- (voor 1 productklasse, onderzoek* en advies)
– Internationale aanvraag merkregistratie (basisregistratie reeds aanwezig): vanaf € 990,- (incl. 3 klassen, onderzoek* en advies)
– Locale aanvraag merkregistratie in een bepaald land. Zie prijs op merk-aanvragen.nl
* Identiek onderzoek is gratis bij afname merkaanvraag. Voor een uitgebreider onderzoek geldt een opslag.
** Bovenstaande kosten zijn inclusief voorafgaand advies en afhandeling depot tot aan registratie. Kosten zijn excl. btw.

Merkbewaking
– Benelux merkbewaking: vanaf € 100,-
– Europese Unie merkbewaking: vanaf € 260,-
– Wereldwijde merkbewaking: vanaf € 420,-

Merkvernieuwing
– Vernieuwing Benelux merkregistratie: vanaf € 475
– Vernieuwing Europese Unie merkregistratie: vanaf € 1.250,-

Modelregistratie en Modelvernieuwing
– Aanvraag tot Europese Unie modelregistratie: vanaf € 850,-
extra modellen in dezelfde aanvraag: vanaf € 450,-
– Vernieuwing Europese Unie modelregistratie: Vanaf € 300,-

Voordelig uurtarief juridisch adviseurs

Ons uurtarief voor de werkzaamheden van een BMM-erkend Benelux en Europees merken- en modelrecht jurist : € 150,-.
De volgende werkzaamheden vallen onder meer onder ons uurtarief : het behandelen van oppositieprocedures, het opstellen van co-existentieovereenkomsten en licentieovereenkomsten, het oplossen van geschillen (geschilbeslechting); optreden tegen inbreuk (sommaties en procederen).